Je bent hier:

Begraven in Deventer

Begraafplaats Steenbrugge Raalterweg Diepenveen

Begraven

De gemeente Deventer telt verschillende begraafplaatsen. De meeste begrafenissen vinden plaats op de algemene en kerkelijke begraafplaats. Dit kan in een algemeen of particulier graf.

Algemeen graf
Dit is een graf dat de nabestaanden niet zelf op naam krijgen, maar eigendom blijft van de beheerder van de begraafplaats. Deze bepaalt ook wie er in het graf begraven wordt. Dit zijn vaak 2 of 3 personen die elkaar volstrekt niet kennen en gebeurt op volgorde van begraven. Een gedenksteen op het graf wordt door de beheerder niet altijd toegestaan. Vaak wordt na 10 jaar de overblijfselen van de overledene geruimd, en herbegraven in een knekelput.

Particulier graf
Dit is een graf dat voor een bepaalde tijd wel op naam van een van de nabestaanden (familieleden) van de begraven persoon gezet wordt. De persoon die de grafrechten krijgt, zo wordt de “eigendom” of huur van het graf genoemd, bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden. Dat zijn meestal twee echtgenoten en evt. andere familieleden. Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als de vorige rechthebbende zelf ook komt te overlijden. De rechthebbende bepaalt ook of er een gedenkteken op het graf geplaatst mag worden. Om een gedenkteken te plaatsten is een vergunning van de gemeente nodig.

Naast de begraafplaatsen die nog gebruikt worden zijn er ook enkele oude begraafplaatsen waar niet of nauwelijks meer op wordt begraven. Hier zijn alleen nog bijzettingen in een bestaand graf mogelijk. De meeste begraafplaatsen in Deventer hebben een eigen aula of kerk waar de afscheidsdienst gehouden wordt en aansluitend de ter aarde bestelling plaats vindt. De overledene kan zelf door familieleden begeleid worden naar het graf, maar u kunt ook professionele dragers inhuren. In de dorpen rondom Deventer begeleiden de noabers vaak de overledene. Wanneer de overledene op het graf geplaatst is, heeft u de keuze of u de kist wil laten zakken. Dit gebeurt doormiddel van een liftsysteem (de kist daalt door het indrukken van een knop) of door middel van touwen. De dragers of nabestaanden kunnen de kist laten dalen of tot onder het maaiveld. De kist staat dan met de bovenkant gelijk aan de grond. Dit laatste lukt niet wanneer de kist daalt met behulp van touwen.
Een overledene heeft in Nederland een minimale grafrust van 10 jaar. Dit is de minimale tijd dat het lichaam niet verplaatst mag worden. Wanneer het grafrecht (de periode dat de rechthebbende het graf “bezit”) verlopen is, en de laatste bijzetting minimaal 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag het graf geruimd worden mits de rechthebbende toestemming geeft. De overblijfselen worden verzameld en in een “knekelput” begraven of met toestemming van de nabestaanden alsnog gecremeerd. Een knekelput is een graf waar de overblijfselen van meerdere mensen in een graf worden gelegd.

Algemene begraafplaatsen rondom Deventer:

  • Begraafplaats Tjoenerhof in Diepenveen (in beheer van de gemeente)
  • Algemene begraafplaats Pr. Margrietlaan in Bathmen (in beheer van de gemeente)
  • Begraafplaats Steenbrugge in Deventer (in beheer van Dela)
  • Begraafplaats Colmschate in Colmschate (in beheer van Dela)

Kerkelijke begraafplaatsen:

  • Begraafplaats Heilige Lebuinus ligt aan de Ceintuurbaan in Deventer.
  • Begraafplaats Heilige Nicolaas ligt naast de kerk in Schalkhaar

Natuurbegraafplaatsen.

Natuurbegraafplaatsen zijn in opkomst. U wordt dan begraven in de natuur. In Nederland komen er steeds mee plaatsen waar dit mogelijk is. U kunt ver van te voren een graf uitzoeken en vastleggen voor de eeuwigheid. De gekozen plek op de natuurbegraafplaats wordt kadastraal vastgelegd bij de notaris. U bent geen eigenaar van de grond, maar u krijgt wel eeuwigdurend recht om daar begraven te zijn. Uw nabestaanden krijgen door het eeuwigdurende recht geen vragen over verlenging van het grafrecht.
Waar u rekening mee moet houden is dat de kist (of ander omhulsel) en de kleding van de overledene moet bestaan uit natuurlijk afbreekbaar materiaal. De plek die u vooraf uitgezocht hebt, moet worden voorgefinancierd. Houd er rekening mee dat de meeste uitvaartverzekeringen pas na het overlijden de polis uitkeren. Afhankelijk van uw polis en verzekeraar kan het zijn dat de verzekering (een deel van) het grafrecht vergoedt. Wanneer u dit zeker wilt weten kunt u navraag doen bij uw verzekeraar.

Natuurbegraafplaatsen in de omgeving van Deventer zijn:

  • Natuurbegraafplaats Heidepol, Harderwijkerweg 37, en ligt aan de rand van Nationaal Park De Hoge Veluwe bij Arnhem.
  • Natuurbegraafplaats Hoogengraven, Middenweg 6 in Arriën (gemeente Ommen)