Begraven - cremeren


Na het overlijden heeft u volgens de Wet op de lijkbezorging 3 keuzes, begraven, cremeren of uw lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. De overledene kan deze keuze zelf gemaakt hebben, of nabestaanden maken deze keuze. In de wet staat dat een begrafenis of crematie minimaal 36 uur na overlijden tot uiterlijk op de 6e werkdag na de dag van overlijden moet plaatsvinden. Hier moeten de uitvaartondernemingen zich aan houden. Soms kan het nodig zijn om de crematie of begrafenis uit te stellen. Bij de officier van justitie moet dan om uitstel worden gevraagd. Hier moet wel een gegronde reden voor zijn, zoals wanneer er familie vanuit het buitenland moet komen. U bent vrij in de keuze om een crematorium of begraafplaats te kiezen.
 

Begraven

De gemeente Deventer telt verschillende begraafplaatsen. De meeste begrafenissen vinden plaats op de algemene en kerkelijke begraafplaats. Dit kan in een algemeen of particulier graf.

Algemeen graf
Dit is een graf dat de nabestaanden niet zelf op naam krijgen, maar eigendom blijft van de beheerder van de begraafplaats. Deze bepaalt ook wie er in het graf begraven wordt. Dit zijn vaak 2 of 3 personen die elkaar volstrekt niet kennen en gebeurt op volgorde van begraven. Een gedenksteen op het graf wordt door de beheerder niet altijd toegestaan. Vaak wordt na 10 jaar de overblijfselen van de overledene geruimd, en herbegraven in een knekelput.

Particulier graf
Dit is een graf dat voor een bepaalde tijd wel op naam van een van de nabestaanden (familieleden) van de begraven persoon gezet wordt. De persoon die de grafrechten krijgt, zo wordt de “eigendom” of huur van het graf genoemd, bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden. Dat zijn meestal twee echtgenoten en evt. andere familieleden. Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als de vorige rechthebbende zelf ook komt te overlijden. De rechthebbende bepaalt ook of er een gedenkteken op het graf geplaatst mag worden. Om een gedenkteken te plaatsten is een vergunning van de gemeente nodig.

Naast de begraafplaatsen die nog gebruikt worden zijn er ook enkele oude begraafplaatsen waar niet of nauwelijks meer op wordt begraven. Hier zijn alleen nog bijzettingen in een bestaand graf mogelijk. De meeste begraafplaatsen in Deventer hebben een eigen aula of kerk waar de afscheidsdienst gehouden wordt en aansluitend de ter aarde bestelling plaats vindt. De overledene kan zelf door familieleden begeleid worden naar het graf, maar u kunt ook professionele dragers inhuren. In de dorpen rondom Deventer begeleiden de noabers vaak de overledene. Wanneer de overledene op het graf geplaatst is, heeft u de keuze of u de kist wil laten zakken. Dit gebeurt doormiddel van een liftsysteem (de kist daalt door het indrukken van een knop) of door middel van touwen. De dragers of nabestaanden kunnen de kist laten dalen of tot onder het maaiveld. De kist staat dan met de bovenkant gelijk aan de grond. Dit laatste lukt niet wanneer de kist daalt met behulp van touwen.
Een overledene heeft in Nederland een minimale grafrust van 10 jaar. Dit is de minimale tijd dat het lichaam niet verplaatst mag worden. Wanneer het grafrecht (de periode dat de rechthebbende het graf “bezit”) verlopen is, en de laatste bijzetting minimaal 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag het graf geruimd worden mits de rechthebbende toestemming geeft. De overblijfselen worden verzameld en in een “knekelput” begraven of met toestemming van de nabestaanden alsnog gecremeerd. Een knekelput is een graf waar de overblijfselen van meerdere mensen in een graf worden gelegd.

Algemene begraafplaatsen:
  • Begraafplaats Tjoenerhof in Diepenveen (in beheer van de gemeente)
  • Algemene begraafplaats Pr. Margrietlaan in Bathmen ( in beheer van de gemeente)
  • Begraafplaats Steenbrugge in Deventer (in beheer van Yarden)
  • Begraafplaats Colmschate in Colmschate (in beheer van Yarden)
Kerkelijke begraafplaatsen:
  • Begraafplaats Heilige Lebuinus ligt aan de Ceintuurbaan in Deventer.
  • Begraafplaats Heilige Nicolaas ligt naast de kerk in Schalkhaar.
Natuurbegraafplaatsen zijn in opkomst. U wordt dan begraven in de natuur. In Nederland komen er steeds mee plaatsen waar dit mogelijk is. U kunt ver van te voren een graf uitzoeken en vastleggen voor de eeuwigheid. De gekozen plek op de natuurbegraafplaats wordt kadastraal vastgelegd bij de notaris. U bent geen eigenaar van de grond, maar u krijgt wel eeuwigdurend recht om daar begraven te zijn. Uw nabestaanden krijgen door het eeuwigdurende recht geen vragen over verlenging van het grafrecht.
Waar u rekening mee moet houden is dat de kist (of ander omhulsel) en de kleding van de overledene moet bestaan uit natuurlijk afbreekbaar materiaal. De plek die u vooraf uitgezocht hebt, moet worden voorgefinancierd. Houd er rekening mee dat de meeste uitvaartverzekeringen pas na het overlijden de polis uitkeren. Afhankelijk van uw polis en verzekeraar kan het zijn dat de verzekering (een deel van) het grafrecht vergoedt. Wanneer u dit zeker wilt weten kunt u navraag doen bij uw verzekeraar.

Natuurbegraafplaatsen in de omgeving van Deventer zijn:
  • Natuurbegraafplaats Heidepol, Harderwijkerweg 37, en ligt aan de rand van Nationaal Park De Hoge Veluwe bij Arnhem.
  • Natuurbegraafplaats Hoogengraven, Middenweg 6 in Arriën (gemeente Ommen)

Cremeren

Cremeren mag alleen in een crematorium. Hier vindt de verbranding van het lichaam met de uitvaartkist of uitvaartwade plaats in een oven. Steeds vaker kiezen nabestaanden er voor om mee te gaan naar de ruimte waar de oven zich bevindt, maar dit hoeft niet. Hier kan afscheid worden genomen van de overledene of kunt u aanwezig zijn wanneer de overledene in de oven wordt geplaatst en het verbrandingsproces begint. Het is geheel aan u of u dit wilt zien of niet.
Er is altijd maar één overledene die gecremeerd wordt in de oven. Bij de overledene wordt een vuurvast identiteitssteentje geplaatst. Dit steentje heeft een uniek nummer en blijft bij de as. Nadat het lichaam is verbrand, (verbrandingsproces duurt gemiddeld 90 minuten) wordt de oven leeggehaald en wordt de as met identiteitssteentje in een asbus gedaan. Wanneer de crematie is voltooid, moet de as volgens de wet 4 weken bewaard worden in het crematorium. Na deze 4 weken kan de as worden opgehaald door nabestaanden en kunt u er voor kiezen de as een bestemming te geven. Voor voorbeelden klik hier.
Naast het cremeren is er in het crematorium ook de mogelijkheid om een afscheidsplechtigheid en condoleance te houden.
Over het algemeen wordt gezegd dat een crematie goedkoper is dan een begrafenis. Wilt u meer informatie over de kosten van een begrafenis of crematie, klik hier.

Crematoria:

Yardenhuis (crematorium) Steenbrugge, Raalterweg 27-29 in Diepenveen (gemeente Deventer).
Het crematorium Steenbrugge ligt net buiten Deventer heeft 2 aula’s waarin een plechtigheid gehouden kan worden:
De Kade. Een kleine aula die geschikt is voor een afscheid tot maximaal 30 genodigden. In een intieme setting kan de voor u geschikte sfeer worden gecreëerd voor een intiem afscheid.
De Hanze. De grote aula biedt ruimte voor 120 zitplaatsen en evt. staanplaatsen.  In deze aula zijn veel mogelijkheden om op de voor u gewenste manier afscheid te nemen.

Crematorium Heidehof, Engelanderholt 95 in Ugchelen (gemeente Apeldoorn)
Het crematorium ligt centraal gelegen in een bosrijke omgeving en beschikt over 1 aula (125 zitplaatsen) en kan tot 300 gasten worden uitgebreid door de ontvangstruimte bij de aula te betrekken. Op de begraafplaats is een tweede afscheidsruimte gesitueerd, genaamd “Het Paviljoen”. Hier kunnen tot 55 mensen de plechtigheid bijwonen.

Crematorium De Omarming, Voorsterallee 95 in Zutphen
Een modern crematorium waarbij alle mogelijkheden voor een intiem en persoonlijk afscheid mogelijk is. Er is een aula (Monetzaal) waar 195 zitplaatsen zijn. En een aula in huiskamersfeer (Walburgzaal) waar voor 35 personen een intiem en ongedwongen afscheid gehouden kan worden.

Crematorium Dieren, Imboslaan 6 in Dieren
Crematorium Dieren was het tweede crematorium (1954) dat in Nederland werd gebouwd en is een onder architectuur gebouwd monumentaal pand. Het beschikt over 2 aula’s (IJsselzaal: 60 zitplaatsen en Veluwezaal: 200 zitplaatsen) en een buitenaula. Ook het omliggende gedenkpark heeft een monumentstatus.

Elk crematorium is anders gesitueerd en straalt zijn eigen gevoel uit. Ook is er verschil in tarieven. Daarnaast biedt ook elk crematorium zijn eigen mogelijkheden zoals catering aan. Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden, bel of mail ons.

 

Ter beschikking stellen aan de wetenschap

Naast cremeren of begraven kan er ook gekozen worden om het lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap en zo een bijdrage leveren aan onderwijs en onderzoek. Om uw lichaam beschikbaar te stellen, moet u zelf toestemming geven aan een anatomisch instituut. Het instituut vraagt u een handgeschreven verklaring (codicil) te maken. Hierin staat dat u uw lichaam na overlijden afstaat aan de wetenschap. U ondertekent de verklaring met datum en handtekening. Het anatomisch instituut bewaart uw verklaring, en de huisarts en u krijgen beide een kopie. Klik hier voor een overzicht van alle anatomische instituten. U moet er ook rekening mee houden dat uw lichaam niet geaccepteerd kan worden. Soms is er zelfs een overschot aan lichamen, en nemen instituten geen lichamen meer aan. Jaarlijks zijn er ongeveer 750 lichamen nodig, terwijl er veel meer mensen ingeschreven staan. Ook kan het lichaam om andere redenen afgewezen worden. Denk aan een ongeluk waardoor het lichaam te beschadigd is geraakt, of een ziekte kan maken dat het lichaam niet meer bruikbaar is. Binnen 24 uur na overlijden moet het lichaam van de overledene bij het desbetreffende instituut worden gebracht. In Nederland zijn wij niet gewend dat het lichaam zo snel ‘weg’ is. U dient er rekening mee te houden dat er een afscheidsdienst op een later tijdstip zal worden gehouden zonder overledene. Wanneer u ervoor kiest uw lichaam beschikbaar te stellen, stel dan uw nabestaanden op de hoogte zodat zij weten wat er gaat gebeuren.

Contactformulier

Cookie instellingen